SVARBI INFORMACIJA APIE TAI,

KAIP MES RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME INFORMACIJĄ

APIE VAIRUOTOJUS

UAB JAPARTNERIS rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šį pranešimą.

 

 1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

 

Šiame pranešime bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šio pranešimo 13 dalyje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šiame pranešime reiškia mūsų Įmonę, kaip nurodyta pranešimo 2 skyriuje.

 

 1. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą?

 

Mes esame: UAB JAPARTNERIS

Mūsų įmonės kodas yra: 304877462

Mūsų adresas: Smetonos g. 5, Vilnius

 

 1. Kodėl renkate informaciją apie mane?

 

Jūs siekiate su Mumis sudaryti sutartį arba Mes esame su Jumis sudarę sutartį.

Taip pat Mes turime teisės aktų mokesčių, apskaitos ir kitose srityje nustatytas teisines pareigas, siejamas su informacija apie su fiziniais asmenimis sudarytas sutartis.

Dėl šių priežasčių mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

 

 1. Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

 

Siekdami sudaryti ir vykdyti sutartį su Mumis Jūs privalote pateikti šią informaciją:

 • Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, individualios veiklos pažymos numeris, verslo liudijimo numeris, PVM kodas ir pan.);
 • Kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.);
 • Nuotrauka;
 • Automobilio duomenys, automobilio dokumentai, automobilio civilinės atsakomybės draudimo dokumentai;
 • GPS lokacijos duomenys;
 • Vairuotojo teisę teikti transporto paslaugas patvirtinantys dokumentai;
 • Kita informacija, reikalinga sutarties sudarymui ir vykdymui (sutarties dalykas, vykdymo sąlygos, vykdymo dokumentai, susirašinėjimas ir pan.).

Teisės aktų numatytais atvejais, Mes taip pat galime paprašyti Jūsų asmens tapatybės dokumento kopijos.

Negavę iš Jūsų reikalingos informacijos, Mes negalėsime su Jumis sudaryti sutarties.

 

 1. Kurią informaciją apie mane renkate iš kitų šaltinių?

 

Vykdydami Mūsų ir Jūsų sudarytą sutartį Mes renkame keleivių atsiliepimus apie Jus, keleivių pateiktus Jūsų paslaugų įvertinimus bei Jūsų naudojimosi Mūsų suteikiama elektronine platforma statistinius ir finansinius duomenis (aktyvų (paslaugų teikimo) laiką, gautus, priimtus, įvykdytus, atmestus užsakymus, jų duomenis ir pan.).

Mes taip pat galime gauti informaciją apie Jūsų įsiskolinimus tretiesiems asmenims, jei anstolis atsiųstų mums nurodymą dėl lėšų išieškojimo iš Jūsų.

 

 

 1. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

 

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes Jūsų informacija yra reikalinga:

 • sutarčiai su Jumis sudaryti bei vykdyti (GDPR 6 str. 1 d. b p.);
 • teisinėms prievolėms mokesčių, apskaitos ir kitose srityse įvykdyti (GDPR 6 str. 1 d. c p.);
 • teisėtam Mūsų interesui domėtis Jūsų nuomone apie sutarties vykdymo (paslaugų, prekių) kokybę ir pageidavimus, siūlyti Jums ateityje paslaugas ar prekes, panašias į įsigytas iš Mūsų (GDPR 6 str. 1 d. f p.).

 

 1. Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

 

Jautri informacija apie Jus nėra renkama.

 

 1. Ar priimate automatinius sprendimus? Ar mane profiliuojate?

 

Jūs esate (būsite) profiliuojamas pagal keleivių pateiktus Jūsų paslaugų įvertinimus bei atsiliepimus, o taip pat pagal priimamų, atmestų užsakymų kiekius bei aktyvaus naudojimosi Mūsų elektronine platforma laiką. Profiliavimo tikslas – įvertinti Jūsų teikiamų paslaugų kokybę bei informuoti apie teikiamų paslaugų kokybę keleivius, o taip pat įvertinti Jūsų aktyvumą teikiant transporto paslaugas per Mūsų elektroninę platformą.

Jei Jūsų teikiamų paslaugų kokybė pagal profiliavimo rezultatus bus mažesnė nei minimali Mūsų reikalaujama, gali būti priimamas automatinis sprendimai dėl sutarties su Jumis nutraukimo.

 

 1. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

 

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • valstybės institucijoms (VMI, SODRAI, muitinei ir pan.), kaip tai numatyta teisės aktuose;
 • administracinių paslaugų teikėjams (buhalterinės apskaitos, marketingo ir pan.);
 • informacinių ir komunikacinių paslaugų teikėjams (elektroninio pašto, verslo valdymo ir apskaitos sistemų, duomenų saugyklų ir pan.);
 • keleiviams, besinaudojantiems Mūsų elektronine taksi paslaugų užsakymo platforma;
 • kitiems klientams, tiekėjams, partneriams ir pan., kai tai reikalinga sutarčiai įvykdyti;
 • Mūsų įmonę audituojančioms bendrovėms ir/ar valstybės institucijoms;
 • Mūsų įmonės savininkams, kitoms įmonių grupės įmonėms.

 

 1. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų?

 

Informacija už Europos ekonominės erdvės ribų (visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) nėra perduodama.

 

 1. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

 

Jūsų nuotrauką saugome iki sutarties su Jumis nutraukimo.

Jūsų kontaktinę informaciją apklausoms ir/ar prekių, paslaugų pasiūlymams siųsti naudosime, kol Jūs nepareikšite prieštaravimo tokiam naudojimui.

Kitą informaciją apie Jus saugome vadovaudamiesi Bendrąją dokumentų terminų saugojimo rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro.

 

 1. Kokios mano teisės?

 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos koordinatorių, kaip tai nurodyta 13 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys.

 

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prieštaravimą Jūsų kontaktinių duomenų naudojimui apklausoms ir/ar prekių, paslaugų pasiūlymams siųsti;
 • Pateikti prašymą ištrinti be teisinio pagrindo turimą informaciją apie Jus;
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie be teisinio pagrindo turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą;
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje;
 • Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

 1. Kaip galite man padėti?

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, Mūsų vadybininkas gali padėti. Jei Jums reikalinga pagalba, prašome kreiptis el. paštu driver.info@yandex.ru.

НАПИШИТЕ НАМ
МЫ ОНЛАЙН 24/7