BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS VAIRUOTOJAMS
Šios Bendrosios sutarties sąlygos nustato pagrindines „Yandex. paslaugos naudojimo taisykles taksi vairuotojams.
Norėdami teikti Transporto paslaugas naudodamiesi „Yandex. “ platforma, turite sutikti su toliau nurodytomis sąlygomis.
1. SĄVOKOS
1. Yandex kompanija. Yandex kompanija yra Yandex. B.V., private ribotos atsakomybės bendrovė, įsteigta ir įregistruota pagal Nyderlandų Karalystės įstatymus su registracijos kodu 64591069, buvainės adresas Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, Nyderlandai.
2. UAB „Autosteka“ (taip pat vadinamas „Mes“, „Mūsų“ arba „Mes“) – uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta ir įregistruota pagal Lietuvos Respublikos įstatymus su registracijos kodu 304808982, buveinės adresas Smetonos g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika. Autosteka yra Yandex kompanijos atstovas ir partneris Lietuvos Respublikoje.
3. „Yandex. “ paslaugos – paslaugos, kurias teikia UAB „Autosteka“ kartu su Yandex kompanija, įskaitant “Yandex. ” internetinės platformos, mobiliosios programėlės ir mobiliųjų mokėjimų paslaugų teikimą bei palaikymą, pagalbos klientams teikimą, tarpininkavimą tarp Vairuotojo ir Keleivio bei panašias paslaugas.
4. „Yandex. “ mobilioji programėlė – išmaniojo telefono programėlė arba internetinė programėlė, skirta Vairuotojams ir Keleviams Transporto paslaugų užsakymams pateikti bei gauti.
5. „Yandex. “ platforma – informacinė technologija, jungianti Keleivius su Vairuotojais ir skirta efektyviam judėjimui mieste.
6. Keleivis – fizinis asmuo, kuris užsako Transporto paslaugas, naudodamas „Yandex. platformą.
7. Vairuotojas (taip pat vadinamas „Jūs“) – fizinis asmuo, teikiantis Transporto paslaugas „Yandex. “ platformoje. Kiekvienas vairuotojas gauna asmeninę „Yandex. “ paskyrą „Yandex. “ platformoje ir „Yandex. “ mobilioji programėlėje.
8. Sutartis – bet koks Vairuotojo, UAB „Autosteka“ ir Yandex kompanijos susitarimas dėl „Yandex. i“ paslaugų naudojimo. Sutartį sudaro šios Bendrosios sutarties sąlygos, Vairuotojų gairės ir kitos papildomos sąlygos ar dokumentai, nurodyti šiose Bendrosiose sutarties sąlygose ir ateityje sudaryti tarp Vairuotojo, Autosteka ir/ar Yandex kompanijos.
9. Kaina – mokestis, kurį Keleivis privalo sumokėti Vairuotojui už Transporto paslaugų teikimą.
10. Komisinis mokestis – mokestis, kurį Vairuotojas privalo sumokėti Autosteka už „Yandex. “ platformos naudojimą.
11. Mobilusis mokėjimas – banko kortelių mokėjimai, užsakovų mokėjimai ir kitokie mokėjimai Vairuotojui už Transporto paslaugas, kuriuos Keleivis atlieka naudojdamas „Yandex.“ mobiliąją programėlę.
12. „Yandex. “ Vairuotojo paskyra – prieiga prie „Yandex. “ interneto svetainės ir „Yandex. “ mobiliosios programėlės, kuriose Vairuotojas gali susipažinti su informacija apie „Yandex.“ paslaugas teikdamas Transporto paslaugas Keleiviams, įskaitant atsiskaitymų ir mokėjimų duomenis.
13. Transporto paslaugos – Vairuotojo Keleiviui teikiamos transporto paslaugos, kurias Keleivis užsakė naudodamas „Yandex. “ mobiliaja programėle arba „Yandex “ platforma.

2. SUTARTIES SUDARYMAS
1. Prieš naudodamiesi „Yandex. “ paslaugomis, turite užsiregistruoti Autosteka interneto svetainėje, pateikdami prašomą informaciją ir įkeldami reikiamus dokumentus. Sėkmingai užpildžius registracijos formą, Jums bus suteikta „Yandex. “ Vairuotojo paskyra, prieinama naudojant Jūsų nurodytą vartotojo vardą ir slaptažodį. Paspaudę mygtuką „Registruotis“, esantį registracijos formos pabaigoje, Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad:
1. Pagal taikomus teisės aktus Jūs turite teisę sudaryti Sutartį su Mumis arba Yandex kompanija dėl „Yandex. “ paslaugų naudojimo Jums teikiant Transporto paslaugas;
2. Jūs įdėmiai perskaitėte, suprantate ir sutinkate laikytis šių Bendrųjų sutarties sąlygų, įskaitant visų iš jų bei Sutarties sąlygų kylančius įsipareigojimus;
3. Visa informacija, kurią Jūs pateikėte Mums arba Yandex kompanijai, yra tiksli, teisinga ir išsami;
4. Jūs nuolat atnaujinsite „Yandex. “ Vairuotojo paskyroje esančią Jūsų informaciją;
5. Jūs neleisite kitiems asmenims naudotis Jūsų „Yandex. “ Vairuotojo paskyra ir neperduosite jos kitiems asmenims;
6. Jūs nenaudosite „Yandex. “ paslaugų neteisėtu būdu ar tikslais ir nepakenksite „Yandex. “ paslaugų tinkamam veikimui;
7. Jūs visuomet laikysitės visų teisės aktų, taikomų valstybėje, kurioje teikiate Transporto paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, keleivių vežimo paslaugas reglamentuojančius teisės aktus.
2. Visi atsiskaitymai pagal šią Sutartį bus vykdomi tik per banko sąskaitą, kurią Jūs nurodėte registracijos formoje ir/ar „Yandex.“ Vairuotojo paskyroje. Mes neatsakome už negalimumą atlikti atsiskaitymus arba klaidingus atsiskaitymus dėl Jūsų nepateiktų banko sąskaitos duomenų arba pateiktų klaidingų duomenų.
3. Jei registracijos formoje nurodėte, kad registruojatės kaip juridnis asmuo, nurodytas juridinis asmuo laikomas Transporto paslaugų teikėju ir šių Bendrųjų sutarties sąlygų ir Sutarties šalimi. Tik registracijos formoje nurodytas konkretus fizinis asmuo gali faktiškai teikti Transporto paslaugas. Toks fizinis asmuo gali naudotis „Yandex.“ Vairuotojo paskyra tik tuo atveju, jei jis perskaitė ir sutinka laikytis šių Bendrųjų sutarties sąlygų ir bet kokių papildomų dokumentų, kurie yra Sutarties dalis. Toks fizinis asmuo kartu su nurodytu juridiniu asmeniu bus solidariai atsakingas už bet kokius Sutarties sąlygų pažeidimus.
4. Jei pagal atskirą sutartį su Autosteka ir/ar Yandex kompanija transporto paslaugų įmonei būtų suteikta teisė pačiai registruoti savo darbuotojų „Yandex.“ Vairuotojo paskyras, tokia įmonė privalo užtikrinti, kad visi jos darbuotojai įsipareigotų laikytis šių Bendrųjų sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų.

3. TEISĖ NAUDOTIS “YANDEX.” MOBILIAJA PROGRAMĖLE IR “YANDEX” VAIRUOTOJO PASKYRA
1. Mes suteikiame Jums ribotą neišimtinę licenciją naudoti „Yandex. “ mobiliąją programėlę ir „Yandex. “ Vairuotojo paskyrą. Licencija jums nesuteikia teisės perduoti tretiesiems asmenims jokių išvestinių licencijų ar kitokių licencinių teisių. Neatsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir jei taip susitarta atskirai, įmonės gali išduoti ribotas licencijas naudoti „Yandex. “ mobiliąją programėlę ir „Yandex. “ Vairuotojo paskyrą savo darbuotojams.
2. Naudodami „Yandex.“ mobiliąją programėlę ir „Yandex.“ Vairuotojo paskyrą Jūs negalite:
1. dekompiliuoti, kopijuoti funkcionalumą ar kitu būdu bandyti gauti „Yandex. “ mobiliosios programėlės, „Yandex. “ Vairuotojo paskyros ar kitos „Yandex. “ programinės įrangos šaltinio kodą;
2. bet kokiu būdu ar formatu modifikuoti „Yandex. “ mobiliąją programėlę ir/ar „Yandex. “ Vairuotojo paskyrą arba naudoti modifikuotas „Yandex.“ mobiliąją programėlę ir/ar „Yandex. “ Vairuotojo paskyrą;
3. įkelti dokumentų, kuriuose yra virusų, kenkėjiškų ar kitų programų, galinčių pakenkti ar kitaip neigiamai paveikti “Yandex. “ platformos funkcionavimui;
4. bandyti gauti neteisėtą prieigą prie „Yandex. “ mobiliosios programėlės, „Yandex. “ Vairuotojo paskyros ar kitų „Yandex. “ paslaugų.
3. Ši suteikta licencija yra atšaukiama automatiškai pasibaigus Sutarčiai. Pasibaigus Sutarčiai Jūs privalote nedelsiant nutraukti naudojimąsi „Yandex. “ mobiliąja programėle ir „Yandex. “ Vairuotojo paskyra, o Mes arba Yandex kompanija turime teisę blokuoti ir/ar ištrinti „Yandex. “ Vairuotojo paskyrą be išankstinio įspėjimo.
4. Mes arba Yandex kompanija gali pateikti jums ženklus, žymes, etiketes, lipdukus ar kitus ženklus, kuriuose naudojamas „Yandex. “ prekės ženklas arba kitaip nurodoma, kad naudojate „Yandex. “ platformą. Mes suteikiame jums ribotą, neišimtinę licenciją naudoti tokius ženklus tik norėdami parodyti, kad teikiate transportavimo paslaugas naudodamiesi „Yandex. i“ platforma. Pasibaigus Sutarčiai, turite nedelsdami pašalinti visus ženklus, kurie nurodo „Yandex. “ prekės ženklą.
5. Visos autorių teisės ir prekių ženklai, įskaitant šaltinio kodą, duomenų bazes, logotipus ir vaizdinius dizainus, priklauso „Yandex. “ ir saugomi autorių teisių, prekių ženklų ir (arba) komercinių paslapčių įstatymų bei tarptautinių sutarčių nuostatų. Naudodamiesi „Yandex. “ paslaugomis Jūs neįgyjate jokių nuosavybės teisių į bet kurią intelektinę nuosavybę.

4. TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMAS
1. Jūs įsipareigojate teikti Transporto paslaugas pagal Sutarties sąlygas, taip pat įstatymus ir taisykles, taikomus toje valstybėje, kurioje Jūs teikiate Transporto paslaugas. Atkreipkite dėmesį, kad esate visiškai atsakingas už bet kokius įstatymų ir taisyklių pažeidimus, kurie gali atsirasti teikiant transporto paslaugas.
2. Turite turėti visas Transporto paslaugų teikimui reikalingas licencijas (įskaitant galiojantį vairuotojo pažymėjimą), leidimus, automobilio draudimą, civilinės atsakomybės draudimą, registracijas, sertifikatus ir kitus dokumentus, kurių reikalaujama taikytinoje jurisdikcijoje transporto paslaugų teikimui. Jūs privalote išlaikyti visų minėtų dokumentų galiojimą. Autosteka turi teisę pareikalauti, kad Jūs pateiktumėte visų nurodytų dokumentų kopijas.
3. Transporto paslaugas privalote teikti profesionaliai, vadovaudamiesi verslo etika, taikytina teikiant tokias paslaugas, ir stengiantis vykdyti Keleivio pageidavimus bei atsižvelgti į Keleivio interesus. Be kita ko, Jūs (i) privalote pasirinkti pigiausią keleiviui kelionės maršrutą, išskyrus atvejus, kai Keleivis aiškiai reikalauja kitaip; (ii) negalite atlikti jokių Keleivio nepageidautų sustojimų; (iii) negali vykdyti daugiau nei vieno užsakymo vienu metu, vežti pakeleivius; ir (iv) privalote laikytis visų galiojančių eismo taisyklių, t. y. neturite atlikti jokių veiksmų, kurie gali trukdyti saugiam važiavimui, taip pat laikyti telefoną rankoje, kol važiuojama transporto priemone.
4. Jūs turite išimtinę teisę patys nuspręsti, kada teikti Transporto paslaugas, priimti ar nepriimti Keleivių užsakymų.
5. Jūs privalote savo sąskaita pats įsigyti ir prižiūrėti visą įrangą ir priemones, reikalingas transporto paslaugoms atlikti, įskaitant automobilį, išmanųjį telefoną ir t.t. Taip pat esate atsakingas už visas išlaidas, patirtas teikiant Transporto paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant degalus, mobiliojo duomenų plano išlaidas, rinkliavų mokesčius, transporto priemonės amortizaciją, draudimą, taikomus mokesčius ir t.t. Atkreipkite dėmesį, kad „Yandex.“ mobiliosios programėlės naudojimas gali lemti didelį siunčiamų ir/ar gaunamų interneto duomenų kiekį. Todėl siūlome prenumeruoti mobiliojo interneto planą su neribotais arba labai dideliais duomenų naudojimo limitais.
6. Jūs turite teisę gauti Kainą kiekvieną kartą, kai suteikiate Klientui Transportavimo paslaugą. Kaina apskaičiuojama pagal Mūsų nustatytą bazinę kainą, atsižvelgiant į konkrečios kelionės trukmę ir atstumą, nustatytą pagal GPS įrenginį. Bazinė kaina gali svyruoti atsižvelgiant į vietos rinkos situaciją. Galite derėtis dėl bazinės kainos, siųsdami Mums atitinkamą prašymą. Taip pat Jūs visada turite teisę reikalauti, kad Kaina būtų mažesnė nei mokestis, nurodytas „Yandex. “ mobiliojoje programėlėje, tačiau tokiu atveju Komisinis mokestis nėra mažinamas.
7. Jei pastebite, kad Kaina buvo apskaičiuota klaidingai, dėl jos pakoregavimo turite pateikti prašymą Mums. Patvirtinus klaidos faktą, Mes kompensuosime Jums dėl klaidos patirtą nuostolį.
8. Mes galime pakoreguoti Kainą už tam tikrą užsakymą, jei Mes ar Yandex kompanija nustatome pažeidimą (pvz., pasirenkant ilgesnį maršrutą arba nesustabdant „Yandex.“ mobiliosios programėlės tarifo skaitiklio po Transporto paslaugų suteikimo) arba techninę klaidą, darančią įtaką Kainai. Mes ar Yandex kompanija taip pat galime sumažinti ar atšaukti Kainą, jei turime pagrįstą priežastį įtarti apgaulę arba Keleivio skundas rodo, kad jūs pažeidėte įsipareigojimus pagal Sutartį.
9. Keleivis gali sumokėti Transporto paslaugų Kainą tiesiogiai Jums arba atlikdamas Mobilųjį mokėjimą, kaip aprašyta šių Bendrųjų sutarties sąlygų 6 skyriuje. Jei Keleivis nesugeba arba atsisako mokėti, Mes ar Yandex kompanija Jūsų vardu pateiksime pretenziją apie skolą Keleiviui. Tokia Mūsų pagalba išieškant Kainą jokiu būdu nereiškia, kad Mes ar Yandex kompanija privalome Jums kompensuoti Keleivio nesumokėtą Kainą.
10. Po kiekvieno Transporto paslaugų suteikimo, „Yandex.“ platforma sukuria ir persiunčia Keleivui kvitą, kuriame nurodoma: įmonės pavadinimas (jei taikoma), verslo vieta (jei taikoma), Vairuotojo vardas ir pavardė, nuotrauka, licencijos numeris (jei taikoma), transporto priemonės registracijos numeris, kelionės pradžios ir pabaigos data ir laikas, trukmė, kelionės pradžios ir pabaigos vietos, atstumas, Kaina. Jūs galite peržiūrėti paslaugų kvitus savo „Yandex.“ paskyroje.
11. Jei teikiant Transporto paslaugas Keleivis ar jį lydintys asmenys sugadina transporto priemonę ar kitus įrenginius (be kita ko, ištepa automobilio saloną ar kitaip jį užteršia), Jūs turite teisę paprašyti Keleivio sumokėti 50 eurų baudą ir prašyti kompensacijos už bet kokią žalą, viršijančią baudos dydį. Jei Keleivis nesutinka mokėti baudos ir (ar) kompensuoti žalą – praneškite Mums ir Mes bandysime išieškoti iš Keleivio baudas ir (arba) nuostolius Jūsų vardu. Tačiau turėkite omenyje, kad Mes ir Yandex kompanija neprisiima jokios atsakomybės dėl Keleivio padarytų tiesioginių ar netiesioginių nuostolių.
12. Sudarydami šią Sutartį Jūs sutinkate, kad privalote besąlygiškai laikytis visų mokestinių prievolių, kurios Jums kyla iš galiojančių įstatymų, susijusių su transporto paslaugų teikimu, įskaitant (i) gyventojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo mokesčio ar bet kokio kito taikomo mokesčio mokėjimą; ir (ii) vykdyti visas teisės aktų Jums kaip mokesčių mokėtojui nustatytas prievoles pajamų apskaitos, deklaravimo ir mokesčių mokėjimo srityse. Jei mokesčių administratorius pateiks Mums reikalavimą pateikti informaciją apie Jūsų veiklą, Mes ar Yandex kompanija pateiks mokesčių administratoriui visą teisės aktų reikalaujamą informaciją apie jūsų veiklą. Be to, jūs privalote laikytis visų galiojančių mokesčių taisyklių, kurios gali būti taikomos transporto paslaugų teikimui. Jūs sutinkate kompensuoti Mums visus mokesčius, baudas ar kitas mokestines įmokas, kurias Mes patirsime dėl įsipareigojimų, kylančių iš taikomų mokesčių taisyklių. (įskaitant pajamų mokesčio ir socialinio draudimo mokesčio mokėjimą).
13. Mes turime teisę Jūsų vardu išrašyti Keleiviams sąskaitas faktūras ir kitokias sąskaitas, kad galėtumėte Jums kompensuoti Kainą, sumokėtą Mobiliaisiais mokėjimais, sutartines netesybas ar kitus mokesčius, kuriuos surenkant Mes arba Yandex kompanija tarpininkaujame. Sąskaita bus prieinama Jums Jūsų „Yandex.“ Vairuotojo paskyroje.

5. KOMISINIS MOKESTIS
1. Už teikiamas „Yandex.“ paslaugas Jūs turite mokėti Mums Komisinį mokestį, skaičiuojamą nuo kiekvieno per „Yandex.“ platformą priimto ir įvykdyto Transporto paslaugų užsakymo Kainos. Komisinio mokesčio dydis yra 14 (keturiolika) procentai, nebent su Jumis būtų susitarta kitaip.
2. Apie mokėtino Komisinio mokesčio dydį ir jo apskaičiavimą Mes Jus informuosime elektroniniu paštu. Šią informaciją taip pat galite peržiūrėti ir savo „Yandex.“ Vairuotojo paskyroje.
3. Mes turime teisę vienašališkai pakeisti Komisinio mokesčio dydį iš anksto Jusų neįspėję. Jums nesutikus su nauju Komisinio mokesčio dydžiu, Mes turime teisę nutraukti šią Sutartį.
4. Komisinį mokestį ir kitus pagal Sutartį mokėtinus mokesčius už einamąjį kalendorinį mėnesį Jūs privalote sumokėti Mums ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 (penkioliktos) dienos. Laiku nesumokėjus Komisinio mokesčio ir(ar) kitų mokesčių pagal Sutartį, Jūs privalėsite mokėti 0,04 (keturių šimtųjų) procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, o taip pat kompensuoti Mums visas skolos išieškojimo neteismine ir teismine tvarka išlaidas.

6. MOBILŪS MOKĖJIMAI
1. Mes arba Yandex kompanija gali sudaryti Keleiviams galimybę sumokėti už suteiktas Transporto paslaugas naudojant „Yandex.“ mobiliąją programėlę: banko kortele, įmonių apmokėjimais ir kitais mokėjimo būdais. Jūs suteikiate Mums ir Yandex kompanijai teisę veikti kaip Jūsų ribotam komerciniam atstovui tik tam, kad Jūsų vardu gautume Kainos apmokėjimą ir (ar) kitus mokesčius, kuriuos Keleivis sumokėjo naudojant „Yandex.“ mobiliąją programėlę. Bet koks mokėjimo įsipareigojimas, kurį Keleivis sumoka mokėjimu „Yandex.“ mobiliojoje programėlėje, laikomas įvykdytu nuo mokėjimo atlikimo momento.
2. Jūs negalite atsisakyti priimti Mobiliojo mokėjimo arba įtakoti Keleivį dėl Mobiliojo mokėjimo nenaudojimo. Jei atsisakėte priimti Mobilųjį mokėjimą, už kiekvieną tokį atvejį privalote sumokėti Mums 15 (penkiolikos) eurų dydžio baudą. Pakartotinai atsisakius priimti Mobilųjį mokėjimą, Mes turime teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį.
3. Mes arba Yandex kompanija perves Jums Jūsų vardu iš Keleivių gautą Kainos ir(ar) kitų mokesčių apmokėjimą už kalendorinę savaitę iki kitos savaitės ketvirtadienio.
4. Mes arba Yandex kompanija išskaičiuos iš Jums mokėtinų sumų visus mokesčius, kuriuos Jūs privalote sumokėti Mums, įskaitant bet neapsiribojant Komisiniu mokesčiu ir netesybomis.
5. Jūs turite galimybę peržiūrėti visus Jūsų vardu iš Keleivių gautus Kainos ir(ar) kitų mokesčių apmokėjimus savo „Yandex.“ Vairuotojo paskyroje. Ataskaitose bus rodomos praėjusios savaitės gautos mokėjimų sumos ir išskaičiuotos Komisinio mokesčio sumos. Jūs privalote pranešti Mums arba Yandex kompanijai apie bet kokias svarbias aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Mūsų įsipareigojimams rinkti ir paskirstyti Mobiliuosius mokėjimus.
6. Mes ir Yandex kompanija neprivalo Jums kompensuoti suteiktų Transporto paslaugų Kainos, jei Mobilusis mokėjimas nebuvo įvykdytas dėl nepakankamo lėšų kiekio Keleivio banko kortelėje ar kitų priežasčių. Tokiais atvejais Mes Jūsų vardu pateiksime Keleiviui pretenziją dėl Kainos nesumokėjimo, o pavykus Kainą išieškoti, pervesime ją Jums.
7. Prieš teikiant Transporto paslaugas turite įsitikinti, kad paslauga iš tiesų teikiama tinkamam Keleiviui arba Keleivis aiškiai patvirtino, kad leidžia vežti kitus keleivius jo sąskaita. Jei padarėte klaidą identifikuodamas Keleivį, o Mobilusis mokėjimas buvo pritaikytas asmeniui, kuris nebuvo pateikęs užsakymo arba kuriam nebuvo suteiktos Transporto paslaugos, Mes arba Yandex kompanija grąžins asmeniui jo sumokėtą Kainą. Šiuo atveju Jūs neturėsite teisės gauti Kainos iš Mūsų arba Yandex kompanijos. Be to, už kiekvieną neteisingai pritaikytą Mobilųjį mokėjimą Jūs privalėsite sumokėti Mums arba Yandex kompanijai 10 (dešimties) eurų baudą.

7. PAGALBA KLIENTAMS
1. Mes aptarnaujame ir teikiame pagalbą visiems klientams, besinaudojantiems „Yandex.“ paslaugomis, įskaitant Jus ir Jūsų Keleivius. Pagalba ir aptarnavimo paslaugos gali būtų nutraukti Jums ilgiau kaip 5 (penkias) kalendorines dienas pradelsus savo mokėjimus Mums.

8. TRANSPORTO PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMAS
1. Siekdami užtikrinti kokybišką aptarnavimą Mes sudarome galimybę Keleiviams „Yandex.“ platformoje pateikti Jūsų įvertinimą ir pateikti atsiliepimus apie jūsų teikiamų Transporto paslaugų kokybę. Jūsų vidutinis įvertinimas bus susietas su Jūsų „Yandex.“ Vairuotojo paskyra ir bus prieinamas Keleiviams „Yandex.“ mobiliojoje programėlėje. Jei nustatysime, kad įvertinimas ar komentaras nėra sąžiningas, į tokį įvertinimą arba komentarą gali būti neatsižvelgiama apskaičiuojant Jūsų vidutinį įvertinimą.
2. Be Keleivių pateikiamų įvertinimų, Mes papildomai vertiname Jūsų aktyvumą ir pateikiame Jums veiklos aktyvumo reitingą, pagrįstą Jūsų aktyvumu priimant, atsisakant ar neatsakant į užsakymų užklausas.
3. Siekdami užtikrinti kokybišką aptarnavimą, Mes ir (ar) Yandex kompanija galime nustatyti minimalius vidutinius veiklos ir aktyvumo įvertinimus, kuriuos Vairuotojai privalo pasiekti ir išlaikyti. Jei gavę Mūsų arba Yandex kompanijos įspėjimą apie nepakankamą įvertinimą jo nepagerinsite per nustatytą laikotarpį, ši Sutartis su Jumis gali būti vienašališkai nutraukta.

9. RINKOS APŽVALGOS IR REKLAMINĖS KAMPANIJOS
1. Mes arba Yandex kompanija gali „Yandex.“ Vairuotojo paskyroje, mobiliojoje programėlėje ar elektroniniu paštu atsiųsti Jums rinkos apžvalgas, padėsiančias padidinti Jūsų supratimą apie tai, kada Keleivių paklausa yra didžiausia. Tokios rinkos apžvalgos yra tik rekomendacinės. Kadangi rinkos apžvalgų vertinimai pagrįsti ankstesniais statistiniais duomenimis, Mes ir Yandex kompanija negali suteikti jokių garantijų, kad tikroji rinkos padėtis atitikts rinkos apžvalgą.
2. Mes ir Yandex kompanija taip pat gali vykdyti reklamines kampanijas, pagal kurias Mes garantuosime Jums minimalias pajamas, jei per nurodytą laikotarpį suteiksite Transporto paslaugas. Jei jūsų nurodytas minimalus pajamų lygis nepasiekiamas, Mes arba Yandex kompanija kompensuos skirtumą. Konkretūs reikalavimai ir sąlygos bus siunčiami „Yandex.“ Vairuotojo paskyroje, mobiliojoje programėlėje ar elektroniniu paštu. Mes ir Yandex kompanija turi visišką diskreciją nuspręsti, kada ir kokiems Vairuotojams Mes teikiame tokias kampanijas. Jei Mes arba Yandex kompanija turi pagrįstą priežastį įtarti bet kokią apgaulingą veiklą, mes galime sustabdyti mokėjimus pagal kampanijos sąlygas tol, kol nebus patikrintas įtarimas dėl sukčiavimo.
3. Mes ir Yandex kompanija kartais galime organizuoti reklamines kampanijas Keleiviams siekiant populiarinti „Yandex.“ platformą. Jei Keleivių mokama Kaina yra sumažinta kaip tokios kampanijos dalis, Mes arba Yandex kompanija Jums sumokės kompensaciją, atitinkančią Keleiviams siūlomos naudos piniginę vertę. Nuo rinkodaros kompensacijos sumos bus skaičiuojamas Komisinis mokestis.

10. SANTYKIAI TARP MŪSŲ, JŪSŲ IR KELEIVIŲ
1. Jūs patvirtinate ir pripažįstate, kad Mes arba Yandex kompanija teikia informacinės visuomenės paslaugas ir neteikia transporto paslaugų. Siūlydami „Yandex.“ platformą ir paslaugas, mes veikiame kaip informacinis tarpininkas, jungiantis Keleivius su Vairuotojais ir padedantis veiksmingiau keliauti mieste.
2. Jūs patvirtinate ir pripažįstate, kad Jūs teikiate transporto paslaugas, remdamiesi keleivių vežimo sutartimi ir kad transporto paslaugas teikiate savarankiškai arba per įmonę.
3. Jūs patvirtinate ir pripažįstate, kad tarp Jūsų ir Mūsų nėra ir nebus sudaryta darbo sutartis ir nesusiklostys darbo santykiai. Jūs taip pat patvirtinate ir pripažįstate, kad tarp Jūsų ir Mūsų nėra bendros jungtinės veiklos ar partnerystės. Jūs neturite teisės veikti kaip Mūsų ar Yandex kompanijos darbuotojas, atstovas ar agentas arba sudaryti Mūsų vardu jokių sutarčių.
4. Jūs negalite perleisti savo teisių ir pareigų, kylančių iš Bendrųjų sąlygų ar Sutarties, trečiajai šaliai.

11. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
1. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis pranešime apie privatumą nurodytų sąlygų.

12. ATSAKOMYBĖ
1. „Yandex.“ platforma teikiama „taip kaip yra“. Mes ir Yandex kompanija, negarantuojame, kad prieiga prie „Yandex.“ platformos bus nepertraukiama arba be klaidų. Kadangi „Yandex.“ platformos naudojimas užsakant Transportavimo paslaugas priklauso nuo Keleivių elgesio, Mes ir Yandex kompanija negarantuojame, kad Jūs naudodami „Yandex.“ platformą gausite Transporto paslaugų užsakymų.
2. Mes ir Yandex kompanija negarantuojame, kad Jūs naudodamieji „Yandex.“ paslaugomis nepatirsite jokių nuostolių, ir neprisiimame atsakomybės už tokius nuostolius.
3. Mūsų ir Yandex kompanijos atsakomybė už Sutarties pažeidimus yra apribota 500 (penkių šimtų) eurų suma. Jūs turite teisę reikalauti atlyginti nuostolius tik tuo atveju, jei Mes arba Yandex kompanija tyčia ar dėl neatsargumo pažeisime šią Sutartį.
4. Mes ir Yandex kompanija neatsakome už Keleivio ar kartu su Keleiviu važiuojančių asmenų veiksmus ar neveikimą bei jų padarytus nuostolius.
5. Jūs visiškai atsakote už Sutarties, įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus ir privalote sustabdyti ir ištaisyti tokį pažeidimą iš karto gavus reikalavimą iš Mūsų, Yandex kompanijos ar bet kurios valstybės institucijos. Jūs turėsite atlyginti Mums ir Yandex kompanijai bet kokius tiesioginius ir (ar) netiesioginius nuostolius, kuriuos Mes arba Yandex kompanija gali patirti dėl Jūsų padaryto pažeidimo, įskaitant bet neapsiribojant baudomis ir Keleiviams atlygintais nuostoliais.

13. SUTARTIES TERMINAS IR NUTRAUKIMAS
1. Sutartis įsigalioja pateikus registracijos paraišką Mūsų svetainėje ir gavus registracijos patvirtinimą.
2. Tiek Jūs, tiek ir Mes turime teisę bet kada vienašališkai, nesikreipdami į teismą ir nenurodydami priežasčių nutraukti Sutartį apie tai pranešę kitai šaliai prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki nutraukimo.
3. Mes turime teisę vienašališkai, nesikreipdami į teismą nutraukti Sutartį ir blokuoti Jūsų „Yandex.“ Vairuotojo paskyrą be išankstinio įspėjimo tuo atveju, jei Jūs pažeidžiate Sutartį, bet kokius galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus, darote žalą „Yandex.“ prekės ženklui, reputacijai ar verslui. Tokiais atvejais mes galime savo nuožiūra uždrausti Jums sudaryti naują Sutartį.
4. Mes taip pat galime nedelsdami užblokuoti Jūsų prieigą prie “Yandex.“ Vairuotojo paskyros tyrimo laikotarpiui, jei turime pagrindo įtarti Sutarties pažeidimą arba sukčiavimą. Prieiga bus atnaujinta, jei tyrimas paneigs tokius įtarimus.
5. Mes taip pat turime teisę vienašališkai, nesikreipdami į teismą nutraukti Sutartį kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais.

14. PAKEITIMAI
1. Bet kokie Sutarties pakeitimai įsigalioja po to, kai Mes informuojame Jus apie tokius pakeitimus elektroniniu paštu ir “Yandex.“ Vairuotojo paskyroje, o Jūs nepasinaudojate teise nutraukti Sutartį ir toliau teikiate Transporto paslaugas pakeistomis sąlygomis.

15. TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA
1. Bendrosios sutarties sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
2. Bet kokie taikiai neišspręsti ginčai bus sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka pagal Autosteka buveinės adresą (sutartinis teismingumas).

16. PRANEŠIMAI
1. Jūs privalote nedelsiant pranešti Mums apie visus kontaktinės informacijos pasikeitimus.
2. Bet koks pranešimas, kuris turi būti pateiktas pagal Sutartį, laikomas tinkamai pateiktu, jei: i) pristatytas asmeniškai; ii) siunčiamas kurjeriu su pristatymo įrodymu; iii) siunčiamas registruotu paštu; iv) išsiųstas el. paštu arba (v) pateiktas “Yandex.“ Vairuotojo paskyroje. Bet koks išsiųstas pranešimas laikomas gautu: i) jei jis pristatytas asmeniškai, kai pristatoma šaliai; (ii) jei siunčiama registruotu paštu, dešimtą dieną po to, kai dokumentas buvo perduotas pašto tarnybai; (iii) jei jis pateikiamas “Yandex.“ Vairuotojo paskyroje, pateikimo dieną, arba (v) jei siunčiama el. paštu, tą dieną, kai šalis, kuri gauna el. laišką, patvirtina atitinkamo el. laiško gavimą arba antrąją dieną po elektroninio pašto išsiuntimo, jei siuntėjas negavo pranešimo apie klaidą.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Jei kuri nors iš Sutarties sąlygų pripažįstama negaliojančia, šalys pakeičia tokią sąlygą artimiausia galima pagal šalių ketinimus bei ekonominį efektą.
2. Šios Bendrosios sutarties sąlygos įsigalioja nuo 2018 m. liepos 24 d.

НАПИШИТЕ НАМ
МЫ ОНЛАЙН 24/7